viewx
  繁體english
回首頁 關於VX 產品資訊 下載中心 最新消息 連絡資訊
     
  2015.04.14  
 

發表遠端控制模組 VM-2XD4YR,VM-4XD2YR,VM-6XD

 
  2015.01.22  
  發表VU-D232MF(USB轉2組RS232轉換器)及VU-485MIF(USB轉2組RS485轉換器  
  2014.12.30  
  發表 VC-RF433M-100 [無線傳輸(433MHz)通訊轉換器(RS232/RS422/RS485)]  
2014.12.29
發表 VC-BT [藍芽通訊轉換器(RS232/RS422/RS485)]
  _
   
     
力誠科技股份有限公司
10.4吋
7吋
5.7吋
3.3吋
VX1000T
VX760T
VX501
VX301C
Copyright©2012 力誠科技股份有限公司
公司地址:30046新竹市中山路640巷451號
電話:03-5388152 傳真:03-5388157